Haulikkoradan järjestyssäännöt

Ampumaradan järjestyssäännöt   

 

1. Tervetuloa Lahden Ampumaseuran haulikkoradalle Hälvälään 

 

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja    määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

 

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

 

4. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Lahden Ampumaseuran jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.

 

5. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa 

vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

 

6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

 

7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

 

8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan. 

 

9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä. 

 

10. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

 

11. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

 

12. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä

 

13. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana

 

14. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

 

TERVETULOA HARJOITTELEMAAN TURVALLISESTI HÄLVÄLÄN HAULIKKORADALLE!