Haulikkolajien esittely

Skeet- ratoja Hälvälästä löytyy kolme

SKEET

 

Skeetrata on puoliympyrän muotoinen. Sen kaarella vasemmassa päässä on korkea heitintorni A ja oikeassa päässä matala B. Tornien välinen etäisyys on noin 36 m. Kiekot heitetään korkeasta tornista noin 3 m korkeudelta vinosti kohti matalaa tornia ja vastaavasti matalasta tornista noin 1 m korkeudelta kohti korkeaa tornia. Kiekot lentävät aina samalla tavalla. Kiekkojen lentonopeus on noin 90 km/h ja lentopituus 65- 67 m. Sallittu ampuma-alue on noin tornien välinen matka.

 

Ampumapaikat, joita on kahdeksan, ovat puoliympyrän kaarella, siten että 1 paikka on korkean tornin juurella ja paikka 7 on matalan tornin edessä, paikat 2 – 6 ovat kaarella noin 8 m etäisyydellä toistaan ja paikka 8 tornien välisellä linjalla keskellä rataa. Ampuja seisoo valmiusasennossa rintamasuunta radan keskelle, pitäen asetta molemmin käsin piippu koholla silmien korkeudella, aseen perä on kiinni vartalossa lonkan korkeudella. Kiekot heitetään ampujan pyynnöstä, 0 – 3 sek kuluessa. Kun kiekko lähtee, ase nostetaan olkaan ja viedään kiekon lentoradan mukaan. Kun kiekko saavutetaan ja päästään sen ohi eli saadaan ns. ennakkoa, laukaistaan ase.

 

Sarjaan kuuluu 7 yksittäiskiekkoa ja 9 kaksoiskiekkoa tietyn järjestelmän mukaisesti. Kaksoiskiekot heitetään molemmasta tornista yhtä aikaa. Ammunta suoritetaan siten, että kaikki ampujat ampuvat vuoron perään samalta ampumapaikalta, jonka jälkeen kaikki siirtyvät seuraavalle paikalle jne. Jokaista kiekkoa saa ampua yhdellä patruunalla.

 

Skeet on ollut olympiaohjelmassa vuodesta 1968 lähtien.

 

Lähde: Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Haulikkojaosto

Trapia ammutaan normaaleina harjoitusiltoina yhdellä radalla

TRAP (olympiatrap)

 

Trapissa kukin ampuja ampuu oman ampumapaikkansa edestä lähtevää kiekkoa, jonka lentosuuntaa ja korkeutta hän ei tiedä etukäteen. Jokaista ampumapaikkaa kohti on heitinhaudassa kolme heitintä.

 

Kiekko lähtee välittömästi ampujan kutsusta jostain näistä kolmesta heittimistä ja se voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmassa, joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella yhden ja neljän metrin välillä. Lentomatka on 76 metriä. Kiekolla on lähtönopeutta noin 150 km/h. Ampujalla on kaksi patruunaa jokaista kiekkoa kohden. Osumasta saa yhden pisteen.

 

Trapradan elektroniikka huolehtii siitä, että sarjan loputtua jokaiselle ampujalle on heitetty satunnaisessa järjestyksessä kaksikymmentäviisi lentoradaltaan samanlaista kiekkoa.

 

Trap on ollut olympialaji vuodesta 1908

Lähde: Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Haulikkojaosto

KANSALLINEN TRAP (1-trap)

 

Kansallinen trap on yleisin Suomessa harrastettu traplaji ja sen harjoittelu luo hyvän pohjan muille traplajeille. Toisinaan lajille käytetään myös nimitystä ykköstrap, 1-trap.

 

Kansallisessa trapissa käytetään yhtä heitintä. Heitinhaudasta heitettävän kiekkon lentosuuntaa ei ampuja etukäteen tiedä. Kiekko lähtee välittömästi ampujan kutsusta ja se voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-30 asteen kulmassa, joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus on kansallisessa trapissa aina vakio, noin 3 metriä. Lentomatka on 50 metriä. Kiekon lähtönopeus on noin 100 km/h. Ampujalla on käytettävissään yksi patruuna jokaista kiekkoa kohden.

 

Hälvälässä on normaaleina harjoituisiltoina valjastettu yksi rata kansallisen trapin ammuntaan.

 

Lähde: Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Haulikkojaosto

METSÄSTYSHAULIKKO (metsästysammunta)

Metsästyshaulikkoammunta on erinomainen harjoittelumuoto kaikille linnustajille. Sivuttain lentävät kiekot antavat oikean kuvan riistatilanneammunnasta ja siihen liittyvistä tekniikoista.

Metsästyshaulikkoammunta tapahtuu skeetradalla, jossa on kaksi heitinkoppia (korkea A ja matala B). Ampujalla on kierroksen aikana kahdensan ampumapaikkaa, joista hänelle lähetettään yhteensä 25 kiekkoa. Kiekkoja ammutaa normaaleilta haulikon riistatilannematkoilta 5-35 metrin välillä. Kiekot lähetetään ampujan pyynnöstä ja ne tulevat satunnaisella viiveellä, joka on 0-3 sekuntia. 

Aseeksi käy kaikki metsästyskäyttöön suunnitellut haulikot. Eniten suositaan päällekkäispiippuista haulikkoa, jota pidetään tasapainoltaan sopivimpana rata-ammuntaan. Ohjeeksi haulikon supistuksia valittaessa voidaan sanoa, että mitä väljempi, sen parempi. Kun ammutaan kiekkoa sivuliikkeeseen, on haulisuhkun hyvä olla riittävän leveä.

Lähde: Suomen Metsästäjäliitto ry

METSÄSTYSTRAP (kainalotrap)

Metsästystrap on toinen metsästysammuntojen toinen haulikkolaji metsästyshaulikon lisäksi. Metsästystrap on suunniteltu esimerkiksi metsäkanalintujen metsästäjien harjoituslajiksi, sillä kiekot lähtevät aina ampujan edestä ja poispäin ampujasta, aivan kuin maasta karkkoava kanalintu.

Kilpailussa rataan kuuluu viisi rinnakkaista ampumapaikkaa, joiden etupuolella noin 10 metrin päässä on aina kiekonheitin. Kultakin ampumapaikalta kilpailija ampuu aina viisi kiekkoa, eli yhteensä 25 kappaletta. Kiekot heitetään ampujan pyynnöstä. Kiekot lähtevät ampujasta poispäin vaihdellen enintään 75 asteen levyisellä sektorilla, jonka heittimen sivuliikemoottori saa aikaan. Kutakin kiekkoa saa ampua vain kerran.

Trap-ammunta ei vaadi minkäänlaista erikoisasetta. Se onnistuu erinomaisesti aivan normaalilla metsästyshaulikolla, jossa on esimerkiksi puolisuppea piippu. Aseeksi käy myös yksipiippuinen haulikko, itselataava haulikko tai pumppuhaulikko. Aseen saa ladata vain yhdellä patruunalla kerrallaan.

Lähde: Suomen Metsästäjäliittö ry

Automaatissa heittimen "sekoittaja" on koko ajan päällä

AUTOMAATTITRAP (automaatti)

Automaattitrap muistuttaa hyvin paljon trapia, mutta se toteutetaan yhdellä ns. automaattiheittimellä, kun trapradalla käytetään viittätoista kiinteää heitintä. Automaattitrapissa ammutaan keskeltä heitinhautaa heitettävää kiekkoa, jonka lentosuunta ja korkeus vaihtelee jatkuvasti. Kiekko lähtee välittömästi ampujan kutsusta ja se voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmasssa, joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella yhden ja neljän metrin välillä. Lentomatka on 75 metriä. Kiekon lähtönopeus on noin 150 km/h. Ampujalla on kaksi patruunaa jokaista kiekkoa kohden. Osumasta saa yhden pisteen.

Automaattitrap ei ole olympialaji.

Lähde: Suomen Ampumaurheiluliitto ry, SAL

Compak-sporting

Compak-sportingissa on viisi ampumapaikkaa sijaitsevat suoralla linjalla noin 4 metriä toisistaan. Rata on yleensä rakennettu skeet/trapradan yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää olemassa olevia heittimiä. Compak-rataan kuuluu 6 heitintä. Kiekot lentävät oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle, sekä suoraan poispäin, lisäksi voidaan käyttää jäniskiekkoja sekä suoraan ylös nousevia kiekkoja. Myös Compak-radan kiekkoja ja lentokulmia muutetaan säännöllisesti.

Compak-sporting ei ole olympialaji.

Lähde: Suomen Ampumaurheiluliitto, SAL