Ympäristö

Lahden Ampumaseura on ympäristöajattelun edelläkävijä

Lahden Ampumaseuran ruutiasetoiminta Hollolan Hälvälässä perustuu ympäristöviranomaisten antamien normistojen noudattamiseen. LAS hakee määrä-ajoin radoille ympäristöluvat ja tekee niihin tarvittavat toimenpiteet, jotta lähialueen ympäristöä ei tarpeettomasti kuormiteta.

Luotiaseradat toimivat puolustusvoimien ympäristöluvalla, joka niin ikään on ympäristöviranomaisten hyväksymä ja normistot täyttävä.

Ampuma-ajat on ympäristölupiin merkittyjä ja niiden ulkopuolella on ammunta ehdottomasti kielletty!

Jokaisen haulikkoradan ampumapisteen luota löytyy kierrätyspiste
Ratojen väliseinät estävät niin äänen kuin myös kiekon sirpaleiden etenemisen
Ampumapaikkojen takaa löytyy taustavallista haulien keräyspressu, joihin suurin osa hauleista pysähtyy
Taustapressu ampumasuunnasta

Haulikkoradat

Lahden Ampumaseuran haulikkoradat ovat ympäristöajattelultaan aivan huipputasoa. Ampumasuunnat on suunniteltu mahdollisimman vähän äänisaastetta aiheuttaviksi. Radoista tehtyjä melumallinnuksia hyväksikäyttäen on ratojen taakse rakennettu äänivalli, joka estää laukauksien äänen kantautumisen ampumasuuntiin.

Taustavallit on päällystetty vihrein suojapressuin, joihin suurin osa lyijyhauleista jää kerättäväksi. Radalta kerätäänkin vuosittain n. 50-60% ammutusta lyijysta takaisin talteen ja jatkojalostukseen.

Ampumapaikkojen etupuolelle on istutettu Vuorimännikkoä, joka kasvukorkeutensa ja juuristonsa puolesta on erinomainen ja monitehoinen suoja. Puusto vaimentaa ääntä ja tiheä juuristo estää lyijyn kulkeutumisen maaperään.

Jokaisen ampumapaikan luota löytyy kierrätyspiste, jossa ympäristöluvan mukaisesti jätteen kierrätetään heti niiden syntyhetkellä. Pahveille ja energiajätteelle löytyy omansa, hylsyjätteelle omansa ja kaatopaikkajätteeseen menee muut. Tämä on siis sama käytäntö kuin muuallakin Päijät-Hämeen alueen kierrätyspisteissä.

Talteen kerätty lyijy säilötään ja se toimitetaan jatkojalostukseen, huomioiden ympäristöön aiheutuvat kuormitukset.

Radalta on tehty vuosittain melumittaukset ja mittaustulokset ovat alle taajamaalueen sallitun 65 dB (puolueeton ja kaikkien osapuolien hyväksymä, viralliset standardit omaava mittaaja).

Radalta on tehty määrä-ajoin maaperätutkimukset, joilla on pyritty selvittämään lyijyn kulkeutumista maaperään ja mahdollisesti pohjavesiin. Mittaustulokset ovat osoittaneet, että syvimmillään lyijy on kulkeutunut n. 2-3 cm syvyyteen viimeisen kolmenkymmen vuoden aikana, joten kaikki lyijy on tarvittaessa poistettavissa maaperästä ja vaaraa esim. pohjavesille ei ole. Tiilijärvistä on niin ikään otettu vesinäytteet, joista ei ole löytynyt mitään huomautettavaa.

Lahden Ampumaseuran haulikkojaosto pyrkii koko ajan kehittämään rataa entistä paremmaksi.