Ratatoimintaohjeet

Toiminta ampumaradalla  

 

1. ilmoittaudu haulikkoradan paviljongilla ratamestarille 

2. merkitse nimesi ratapäiväkirjaan

3. lunasta ammuntaan oikeuttava lippu/poletti/kortti ratamestarilta

4. tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin ja turvallisuusohjeisiin

5. poista aseesta kantohihna ja taita ase /avaa lukko aina kun liikut ampumaradalla

6. ota ammuntavarusteet mukaasi ja siirry lajikohtaiselle ampumapaikalle

7. varaa vuorosi seuraavalla ammuntakierroksella laittamalla lippu varauspaikalle 

8. tutustu laitteiden toimintaan ja kysy neuvoa ammunnan etenemisestä 

9. suojaa kuulosi ammunnan aikana

10. lataa ase omalla ammuntavuorollasi ja ampumapaikalla

11. tarkasta ennen ammuntaa, että ampumasuunta on vapaa

12. suorita ampuessasi hyvää ratakuria sekä järjestystä ja ole huolellinen

13. ammuttuasi taita ase tai avaa lukko, jolloin muut näkevät aseen olevan vaaraton

14. hylsyt tulee laittaa aina niille varattuihin keräysastioihin ampumapaikan viereen 

15. keskeytä ammunta AINA kun havaitset ampumatilanteessa jotain normaalista poikkeavaa

16. ammunnan keskeytyessä vuorollasi, taita ase / avaa lukko ja poista aseesta patruunat

17. pitäessäsi ammunnasta taukoa säilytä ase sille varatussa telineessä tai autossa

 

Poistuessasi ampumapaikalta:

 

1. varmistu siitä, että aseesi on lataamaton 

2. huolehdi kaikki varusteet mukaasi

3. roskat niille varattuihin kierrätysastioihin

4. huolehdi omasta ja muiden ampujien viihtyvyydestä jättämällä paikat siisteiksi 

5. tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla

6. ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan ratamestarille tai valvojalle

7. liiku autolla varovasti rata-alueella

 

Mikään ammuntaan, turvallisuuteen ja ratatoimintaan liittyvä kysymys EI OLE TYHMÄ!  

 

Ratamestari ja ratavalvojat auttavat sinua miellään!