Riistamaalin lajiesittely

Riistamaaliammunnassa ammutaan kiväärimallisella aseella liikkuvaan maaliin. Maalitaulusta löytyy aina riistaeläimen kuva, jossa ns. kuolettavimmalle alueelle on merkitty maalitaulu. Taulu liikkuu sivuttain oikealta vasemmalle ja päinvastoin. Tämä harjoittelu antaa mm. varmuutta riistalaukauksiin kaikissa rihlatulla aseella tapahtuvissa metsästystilanteissa, jossa kohde liikkuu.

Välineissä suurimmat erot SAL kivääriammuntaan on optisten tähtäimien (kiikarit) ja äänenvaimentimien käyttö ampumatilanteissa.

SAL:n riistamaalilajeja ovat LM 10 m (olympiakivääri), LM 50 m (villikarju), Hirvi kertalaukaukset ja Hirvi parilaukaukset.

Lisäksi riistamaalilajeihin luetaan yleisesti SML:n ilmahirvi, ilmaluodikko, metsästyshirvi ja metsästysluodikko.