Riistamaali

Riistamaalin seurakilpailuista ilmoitetaan riistamaalijaoston ajankohtaisissa

Tuloksia ei julkisteta internetissä ilman kaikkien osallistujien suostumusta, koska 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) henkilötietoihin liittyvistä tulkinnoista ei ole täyttä selvyyttä. Muun muassa Suomen Metsästäjäliiton järjestämässä koulutuksessa suositeltiin tätä menettelyä.