Perusparannushanke

HAULIKKO RATOJEN KUNNOSTAMINEN

 

Hälvälän ampumarata-alue on Päijät-Hämeen am­pumaradoista tärkein ja koko Suomessakin viiden merkittävimmän joukossa ja alueesta on päätetty kehittää kansainvälinen ampumaurheilukeskus. Alue on merkitty Päijät-Hämeen maakuntakaavaan (2.12.2016) Puolustusvoimien alueeksi (EP). Hollolan kunnassa on vireillä koko kunnan alueita koskeva strategien yleiskaava. Yleiskaavaehdotuksessa alueelle on merkintä: Puolustusvoimien alue / muuttuva alue. Alueen toiminta jatkuu ampumarata-alueena. Hollolan kunta on 16.5.2016 päättänyt, että Hälvälästä kehitetään kansainvälinen ampumaurheilukeskus. Puolustusvoimien Hälvälän harjoitusalueella olevat ampumaradat ovat kävijämäärien ja lajivalikoiman perusteella valtakunnallisesti merkittävät ja ampumarata-alue täyttää kansainvälisen ampumaurheilukeskuksen vaatimukset. Alueella harjoittelee ja kilpailee lähialueella ammuntaa harrastavat seurat ja järjestöt, mm. ampuma- ja metsästysseurat, sekä lukuisat reserviläisjärjestöt ja viranomaiset. Radalla järjestetään myös yleisölle tarkoitettuja ohjattuja ja valvottuja haulikkoammuntatilaisuuksia ja -kursseja, jotka mahdollistavat haulikkoammunnan harjoittelun ohjatusti ja valvotusti kaikille lajista kiinnostuneille. Palvelutoimintana ovat haulikkoammunta tapahtumien järjestäminen työ-, metsästys-, harraste- ja yritysryhmille. Haulikkoradoilla on erittäin suuri merkitys erityisesti metsästäjien harjoitellessa eettistä riistalaukausta.

Juhlavuoden 2019 MC-kilpailuihin mennessä Hälvälän haulikkoradat kunnostetaan täyttämään viimeisimmät kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) vaatimukset kilpailujen järjestämiseksi. Kunnostaminen aloitetaan kevään 2018 aikana ja töiden valmistumisen takaraja on kesä 2019. Ratojen ja ratarakenteiden kunnostus ja rakentaminen on osa mittavampaa perusparannushanketta, jonka tavoitteena on pienentää merkittävästi tulevaisuuden ampumamelualuetta, jolloin se lisää viihtyisyyttä lähialueella sekä pienennetään huomattavasti maaperän- ja pohjaveden pilaantumisriskien lisäksi myös ekologista ja terveydellistä riskiä. Näin mahdollistetaan haulikkoradan toiminnan jatkuminen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kunnostamisen kohteita ovat mm: väliseinät, trapratojen katokset, paviljonki ja sen edusta sekä muita pienempiä kohteita. Rakentamisen kohteita ovat mm: yksi uusi skeetrata ja yksi uusi meluntorjunta väliseinä. Suuremmat kokonaisuudet teetetään ja pienemmät kohteet tehdään takoilla kuten tehtiin edellisellä kertaa vuoden 2002 MM-kilpailujen rakentamisessa. Tehtävää on paljon ja aikaa on käytettävissä rajallisesti.

Tervetuloa mukaan rakentamaan maamme ehdottomasti edistyksekkäintä haulikkorataa Hollolan Hälvälään. Kunnostushankkeessa on kymmeniä eri tehtäviä ja jokaisen talkoolaisen osaamiselle löytyy niissä käyttöä. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin ja talkoot ovat kaikille avoimia riippumatta siitä, mitä seuraa edustat. Sinä halukas tai yrityksesi/seurasi voitte osallistua myös suuremmallakin joukolla mukaan. Alla olevalla kaavakkeella voit ilmoittautua talkoolaiseksi ja lisätietoja kunnnostushankkeen voi kysellä s-postilla haulikko@lahdenampumaseura.fi

Terveisin haulikkojaosto

ILMOITTAUTUMINEN TALKOOLAISEKSI

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.