Hälvälän portin kiinnipito

26.7.2018

HÄLVÄLÄN AMPUMARADALLE MENTÄESSÄ OMILLA AVAIMILLA, PUOMI ON AINA LUKITTAVA  SISÄÄN MENTÄESSÄ JA ULOS TULTAESSA.

MUISTUTETAAN MYÖS AMPUMARATAVALVOJIA PUOMIN LUKITSEMISESTA.

TÄTÄ MÄÄRÄYSTÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA

Tämä ilmoitus on lähetetty ampumaradan hoitajan Erkki Jurkkolan pyynnöstä

terv. Hauk:n sihteeri Jorma Nevala